I-Opener ~ Outplacement, Bezinning en (Loopbaan) Coachingreizen Portugal

←Terug naar Agenda

» OUTPLACEMENT- traject (3 / 6 mnd) incl. coachingsweek Portugal. Stappen zetten van onzekerheid naar vertrouwen en perspectief!


Een Loopbaan- of Outplacementtraject leidt tot een verandering in de werksituatie en een nieuw perspectief binnen of buiten de organisatie. Een perspectief dat past bij de capaciteiten, motivatie, persoonlijke voorkeuren en levensfase van de deelnemer.

Ieder mens heeft zijn eigen redenen en zijn eigen doelen:

Resultaten

 • De deelnemer krijgt inzicht in zichzelf en mogelijkheden die passen bij de persoonlijkheid, eigen loopbaanwensen (ambitie) en motivatie;
 • De deelnemer bezint zich op de huidige situatie en krijgt de gewenste situatie helder;
 • De deelnemer ontdekt dat er zaken voor verbetering vatbaar zijn, doorbreekt patronen en kan hierdoor zijn potentieel ten volle benutten;
 • De deelnemer ontdekt factoren die plezier in het werk, efficiëntie en de vitaliteit positief beïnvloeden;
 • De deelnemer maakt een persoonlijk (zoek)profiel en een loopbaanplan. Dit kan als uitgangspunt dienen om in overleg met de werkgever tot een herziening of verandering van functie te komen (in- of extern);
 • De deelnemer zal dankzij meer zelfinzicht en de blikverruiming, beter omgaan met veranderingen/tegenslagen en zal slagvaardiger zijn bij het vinden van nieuwe mogelijkheden. (Duurzame verandering)

 

Fases in loopbaanbegeleiding
alle 8 fases vormen een compleet outplacement-traject

 

De fases kunnen afzonderlijk worden doorlopen. Welke fases doorlopen worden, is afhankelijk van de begeleidingsvraag. Die verhelderen we in het vrijblijvende intakegesprek.

 1. Intakegesprek:  Kennismaking + doelen bespreken.Tijdpad aangeven. Commitment.
 2. Verwerking verandering en/of ontslagsituatie: en inzicht in het transitieproces.
  (Als therapie of psychologische hulp wenselijk blijkt, kan I-Opener verwijzen naar externe deskundigen).
 3. Zelfanalyse: Ontdekken kwaliteiten, drijfveren, valkuilen, (eerder verworven) competenties. Dit leidt tot een krachtig persoonsprofiel.
 4. Richting geven: Interessegebied(en) onderzoeken + analyse arbeidsmogelijkheden. Deelnemer kan zijn/haar gewenste functieprofiel helder verwoorden. Dit leidt tot een zoekprofiel.
 5. Arbeidsmarktoriëntatie: Onderzoeken gewenste mogelijkheden. Opstellen loopbaan-actieplan.
 6. Arbeidsmarktbenadering: Netwerken en solliciteren.
 7. Baankeuze: Keuze voor nieuwe baan, eventueel ondersteund met dilemma-coaching.
 8. Begeleiding startperiode: Coaching on the job, bij aanvang nieuwe baan.
   

 

Coaching in het buitenland

De outplacementtrajecten van I-Opener, inclusief coachingsweek in Portugal,
blijven voor u net zo betaalbaar als de reguliere trajecten in Nederland.

Het letterlijk afstand nemen, los van de bekende thuissituatie en “comfort-zone”, verdiepen en versnellen het bewustwordings- en veranderingsproces van de deelnemer. Daarnaast zit de kracht in de persoonlijke individuele aandacht. De deelnemer heeft alle tijd en ruimte voor zichzelf en weet zich veilig en vertrouwd, met de persoonlijke coach naast zich.

Informatie / Aanmelden
 • outplacementtraject kan na akkoord direct starten. De coachingsreis plannen we in overleg.
 • Zuidwest Portugal
 • Vraag naar de Trajectprijzen- incl. indiv. coachingsreis Portugal, accomm. en autohuur, 3 maanden procesbegeleiding / follow-up. Informeer bij je werkgever voor het beleid t.a.v. transitie- en ontslagvergoeding of outplacementbudget.