I-Opener ~ Outplacement, Bezinning en (Loopbaan) Coachingreizen Portugal

Beeldend en bezinnend
In stilte en in gesprek
Samen en zelfstandig in actie en ontspanning

De natuur als spiegel
een buiten- en binnenwereld,
gevoel en verstand

Vanuit onzekerheid komen naar zelfinzicht,
van verdriet naar liefde
aanvaarding en dankbaarheid,
naast angst wint vertrouwen  

terugblikken en vooruitkijken
verwarring en helderheid 

'stilstaan' en stappen zetten, passend bij uw ware natuur