I-Opener ~ Outplacement, Bezinning en (Loopbaan) Coachingreizen Portugal

I-Opener Blog

 

In deze blog kan een informatieve en inspirerende interactie ontstaan tussen jou, mij én andere belangstellenden. Op de Weblog van I-Opener presenteer ik graag verhalen, ervaringen, quotes en beelden, inspirerende boeken, documentaires, sprekers en praktische informatie. 

Ruimte dus voor informatie en inspiratie. Mede met jouw inbreng zal ik thema's, citaten, vragen en tips belichten.

Ik nodig je van harte uit een reactie te geven op onderstaande vragen:
 

  Over welke thema's wil je hier graag meer lezen?

     
Geef hier uw reactie


  "Ervaring is niet wat een mens overkomt, ervaring is wat een mens doet 
            met dat wat hem overkomt"  (Aldous Huxley)

           Zijn er citaten die u bijzonder aanspreken?  


 Mail uw citaten hier naar I-Opener


  Welke boeken of documentaires
           m.b.t.  Zinvol, Plezierig en Vitaal leven en werken kunt u aanbevelen?
 

 
 Deel hier titels van boeken / documentaires


  Welke 'wijsheid' of inspirerende sprekers wilt je graag delen
          m.b.t. Zinvol, Plezierig en Vitaal leven en werken?


  Ja, deze eigen wijsheid deel ik graag