I-Opener ~ Outplacement, Bezinning en (Loopbaan) Coachingreizen Portugal

PERSBERICHT
 

Na ontslag sneller vertrouwen in nieuwe toekomst  


'Van Angst naar Avontuur'-week Portugal; 
nieuwe outplacementreis voor ontslagenen die vooruít willen

 

I-Opener bestaat dit jaar 15 jaar en legt de focus specifiek op persoonlijke outplacementbegeleiding. De nieuwe ‘Van Angst naar Avontuur’-reis Portugal is speciaal voor ontslagenen die in zichzelf  willen investeren. Hun zelfvertrouwen groeit en ze kennen hun waarde voor de arbeidsmarkt. Ontslagenen vergroten in korte tijd hun zelfinzicht en krijgen sneller helder wat ze écht willen. Na hun baanverlies  zetten zij zelfbewust stappen naar een nieuwe werkvloer,  in loondienst of als zelfstandig ondernemer.

Na ontslagaanzegging ervaren veel mensen teleurstelling, afwijzing, onzekerheid en vooral angst. Ze vallen in een gat en verliezen hun eigenwaarde en vertrouwen. Naast de spanning na hun baanverlies, missen ze ook hun dagelijkse ritme, hun collega’s en de voldoening die het werk gaf.

Mensen zoeken een begeleidingstraject uit vele aanbieders. In deze onzekere situatie willen zij hun outplacementbudget zo goed mogelijk besteden. Het liefst vinden zij een bureau dat het beste bij hen past.

I-Opener Outplacementtraject inclusief reis Portugal
Werkgevers gunnen hun ontslagen medewerkers zo gauw mogelijk een nieuw arbeidsperspectief. Zij bieden daartoe budget voor begeleidingstrajecten; Van Werk naar Werk. Denk aan Transitievergoedingen, Outplacementbudgetten en potjes voor Opleiding & Ontwikkeling.

Ook de 7-daagse individuele reis “Van Angst en Avontuur” inclusief accommodatie en autohuur, valt hieronder. Het is een essentieel onderdeel van het 3 / 6 maandelijkse Outplacementtraject.

Persoonlijk met Portugese natuur als werkgebied
In het 3 / 6 maandelijkse I-Opener-Outplacement-traject krijgen deelnemers veel persoonlijke aandacht; 1-op-1. De 7-daagse reis naar Portugal biedt letterlijk de kans afstand te nemen en zaken weer op een rijtje te krijgen. De deelnemer stapt uit zijn ‘comfort’-zone. Hij wordt niet afgeleid door dagelijkse beslommeringen of goedbedoelde adviezen.
 
De I-Opener-methode werkt met bezinning en heroriëntatie in een totaal andere omgeving. Deze methode verdiept en versnelt het bewustwordingsproces. We werken op verschillende kustlocaties, met de natuur als spiegel en speelruimte. De deelnemer ontdekt vanuit verschillende perspectieven zijn eigen natuurlijke kracht. Zij vergroten hun zelfvertrouwen en verruimen de blik op hun mogelijkheden.

Van angst naar vertrouwen
In Portugal kan bijvoorbeeld een beperkende gedachte als “Welke werkgever zit er nou op mij te wachten?” veranderen in “Ik heb wat te bieden en weet precies waar dat tot zijn recht kan komen!

In zelfbewuste stappen naar nieuwe werksituatie
Vervolgens gaan ze stapsgewijs hun gewenste werksituatie realiseren. In Portugal ervaren ze zeeën van tijd, ruimte en persoonlijke aandacht. Na de reis zorgt Jolanda voor passende procesbegeleiding,  zodat de inzichten ook werkelijk omgezet worden in daden.

De gasten van I-Opener zijn mannen en vrouwen voornamelijk uit Nederland en België. Het zijn 20-ers tot 65-plussers, uit diverse beroepsgroepen, functieniveaus en branches die de verkenningsreis aangaan met zichzelf. Zij ontdekken hun kwaliteiten, drijfveren, ontwikkelkansen en hun natuurlijke talent.

Het proces van inzicht, verrassingen en mogelijkheden
De deelnemer vindt een nieuw perspectief dat past bij zijn levensfase en zijn natuurlijke talent. Een proces van inzicht, verrassingen en mogelijkheden. Jolanda Boomsma, oprichtster van I-Opener is persoonlijk begeleider. Ze brengt al 15 jaar mensen terug bij wat ze werkelijk willen. Sinds 2009 doet Jolanda dat letterlijk in de natuur, in haar werkgebied in Zuidwest Portugal.

Ook voor werknemers die zich willen heroriënteren op hun loopbaan is de 7-daagse bezinningsweek in Portugal mogelijk.

NIET VOOR PUBLICATIE
========================================================

Meer informatie: Jolanda Boomsma (I-Opener)   - 06-21283585  jolandaportugal@gmail.com    www.zininjewerk.nl

Voor  ervaringen van deelnemers aan coachingsreis Portugal, zie deze link: http://www.zininjewerk.nl/ervaringendeelnemers.html

Noot voor de redactie

Voor informatie vanuit  deelnemers  kan ik u, op verzoek, in contact brengen met hen.
​Ik ben graag bereid om aan één van uw journalisten een interview te geven.

Hartelijke groet, Jolanda Boomsma
januari  2016