I-Opener ~ Outplacement, Bezinning en (Loopbaan) Coachingreizen Portugal

I-Opener,  Inzicht & Perspectief 

bij Outplacement-Situaties, Loopbaanontwikkeling en Bezinning op je Bedrijf

​​
 

 

 

 

 

 

Jolanda Boomsma
Persoonlijk Loopbaan- & Outplacementcoach,
met Zuid Portugal als werkgebied 


Voor werknemers met een vaststellingsovereenkomst (na ontslag / conflict)

én voor ondernemers, die zich willen bezinnen op hun loopbaan / bedrijf.
 
Veelal medewerkers uit het onderwijs, dienstverlenende professionals,
carriërre-switchers én zelfstandig ondernemers.

Je zoekt een klankbord en aanmoediging om (weer) plezierig, succesvol en krachtig in je werk te staan.

 

Individuele trajecten,
inclusief de coachingreis Portugal,
​zijn het hele jaar door te boeken

m.u.v. de maanden: augustus en december

​              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontslag, beëindiging contract... en dan?
Outplacement-traject, inclusief Individuele Coachingsreis Portugal

Persoonlijke begeleiding bij ontslag, boventalligheid, vaststellingsovereenkomst (VSO), loopbaanvragen, verandering werk, professionele ontwikkeling, zelfsturing, outplacement, bezinning op je bedrijf, carriëreswitch.


Sta even stil bij de ervaringen in Portugal
Proef de sfeer van coaching in de natuur


Bezinning op jezelf en je werk -  Loopbaanontwikkeling
Individuele Loopbaanreis Portugal  

Letterlijk even afstand nemen,  in Portugal; uit jouw comfortzone, in beweging komen en stilstaan bij je ware natuur en wat je daarmee écht wilt in je werk en in je huidige levensfase. (Meer info over de werkwijze) 

 

 

 


Email- en telefooncoaching
Online Programma Loopbaanoriëntatie, met Jolanda als je persoonlijke coach
Vergroot je zelfinzicht en verruim je blik op je mogelijkheden
met opdrachten via de mail en verdiepingsgesprekken via telefooncoaching. 
Begin direct, kies jouw eigen startdatum!

  

 


Vergroot je zelfinzicht en zelfkennis  
ALTI /MBTI Persoonlijkheidsanalyse  

Inclusief Persoonsprofiel, praktisch bij voorbereiding op netwerken en solliciteren
of bij werving- en selectie-procedures. Een beproefd HR-instrument bij Outplacement, Loopbaanadvies, Werving & Selectie.

 

 


Coaching in Buitenland

Trajecten mét de reis naar Portugal
vallen vaak binnen de beschikbare budgetten,
in het kader van:
 

opleiding, outplacement, ontslagvergoeding, vaststellingsovereenkomst (VSO),
verzuimpreventie, deskundigheidsbevordering,
persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 

Deelnemers geven aan dat het letterlijk afstand nemen, 
zo veel meer effect heeft dan een aantal losse sessies in Nederland.
Een week weg van jouw vertrouwde omgeving verdiept en versnelt het bewustwordingsproces.

 

In kortere tijd meer verdieping en effect


  


 

Voor o.a deze opdrachtgevers werk(te) ik met plezier aan begeleidingstrajecten