I-Opener  ~  Coaching, Outplacement en Bezinning in Portugal

I-Opener,  Inzicht & Perspectief 

bij Outplacement-Situaties, Loopbaanontwikkeling en Bezinning op je Bedrijf

​​
 

 

 

 

 

 

I-Opener Persoonlijk Coach met Portugese Natuur als werkgebied
Jolanda Boomsma 

Speciaal voor ontslagenen, carrierre-switchers en zelfstandig ondernemers, werknemers met een vaststellingsovereenkomst,  die zich willen bezinnen op nieuwe toekomst of koers.

Je zoekt een klankbord en aanmoediging om (weer) plezierig, succesvol en met voldoening in je werk te staan.

Outplacement- en Bezinningsreizen
​zijn het hele jaar door te boeken

 lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-Opener Outplacement incl. Coachingsreis Portugal
Outplacement-traject ínclusief Bezinningsweek in het Buitenland 

Persoonlijke begeleiding bij Ontslag, Boventalligheid, Vaststellingsovereenkomst, Loopbaanvragen, Verandering werk, Professionele Ontwikkeling, Zelfsturing, Outplacement, Bezinning op je Bedrijf, Carriereswitch.


     Lees meer ervaringen in Portugal
Proef de sfeer van coaching in de natuur

I-Opener Loopbaanontwikkeling met persoonlijke coach, wandelend in Portugese natuur
Bezinningsreis Portugal 
Letterlijk even afstand nemen in Portugal; uit uw comfortzone, in beweging komen en stilstaan bij je ware natuur en wat je daarmee écht wilt in je werk en levensfase. (Meer info over de werkwijze) 

lees meer

 

 

I-Opener Online Programma Loopbaanorientatie met persoonlijke coach
Email- en telefooncoaching
Vergroot je zelfinzicht en verruim je blik op je mogelijkheden
met opdrachten via de mail en verdiepingsgesprekken via telefooncoaching. Begin direct, kies uw eigen startdatum!

  

 

I-Opener ALTI /MBTI Persoonlijkheidsanalyse  
Vergroot zelfinzicht en zelfkennis

Inclusief Persoonsprofiel, praktisch bij voorbereiding op netwerken en solliciteren
of bij werving- en selectie-procedures.
Een beproefd HR-instrument in Outplacement- en Loopbaantrajecten

 

 lees meer

Coaching in Buitenland
Trajecten met reis Portugal vaak vergoed door werkgever,

met o.a. opleidings- en outplacementbudget, ontslagvergoeding of bij vaststellingsovereenkomst


Deelnemers geven aan dat het letterlijk afstand nemen
zo veel meer effect heeft dan een aantal losse sessies in Nederland.
Een week los van jouw vertrouwde omgeving verdiept en versnelt het bewustwordingsproces.
 

In kortere tijd meer verdieping en effect


  


 

Voor o.a deze opdrachtgevers werk(te) ik met plezier aan begeleidingstrajecten