I-Opener ~ Outplacement, Bezinning en (Loopbaan) Coachingreizen Portugal

Werkwijze;  met compassie

 

Jolanda gaat met jou de natuur in. Zij combineert in een traject "reguliere'' loopbaaninstrumenten met creatieve werkvormen en wandelcoaching.
 

Effectief in de begeleiding van I-Opener is dat de deelnemer op zowel rationeel als emotioneel niveau aangesproken wordt.  De ‘reguliere’ loopbaaninstrumenten worden versterkt  door gebruik te maken van coaching in de natuur, creatieve werkvormen en coachingsweken in Portugal.

Coachingreis buitenland
Het letterlijk afstand nemen in Portugal, los van jouw bekende thuissituatie en “comfort-zone”, verdiept en versnelt het bewustwordings- / veranderingsproces van de deelnemer. Daarnaast zit de kracht in de individuele aandacht. Je hebt alle tijd en ruimte voor jezelf en weet je veilig en vertrouwd, met de persoonlijke coach 'naast' je. Ervaring heeft ons geleerd dat een hele week los van jouw vertrouwde omgeving zo veel meer effect heeft dan een aantal losse sessies in Nederland!

Coaching in de Natuur  / Natuurcoaching
We gebruiken de natuur als spiegel. We gaan in de 'vertraging' en je zult ervaren hoe je daardoor scherper zintuiglijk waarneemt, wat er in jouw binnen- en buitenwereld leeft. Dit brengt je snel in contact met wat wezenlijk aandacht vraagt. De natuurlijke symbolen en metaforen geven je de kans het probleem even uit je hoofd te plaatsen, waardoor je er letterlijk van een afstand naar kunt kijken. Dit brengt je dichter bij je gevoel en het leidt tot heldere inzichten.

Loopbaaninstrumenten en persoonlijkheidsindicatie
Hiermee analyseer je jezelf  en krijg je een concreet beeld van jouw natuurlijke eigenschappen en voorkeur m.b.t. beroep, werkvloer, communicatie en bijdrage aan organisaties. Jolanda Boomsma / I-Opener is MBTI ® /ALTI ®-geaccrediteerd.

De Creatiespiraal - Marinus Knoope -
Met het gedachtegoed van Marinus Knoope over De Creatiespiraal die hij ontdekte, krijg je een heldere kijk op de logische en natuurlijke stappen van jouw wens of ambitie naar de realisatie ervan in de dagelijkse werkelijkheid.

Geweldloze Communicatie (GC) - Marshall Rosenberg -
Hiermee leer je communiceren, zonder jezelf en anderen 'geweld' aan te doen; in harmonie met jezelf en jouw omgeving. Aan de hand van het model van Geweldloze Communicatie wordt dat praktisch toepasbaar. Bij conflictsituaties of wanneer communicatie stokt kan GC erg ondersteunend zijn.

Wandelend coachen
Je komt letterlijk in beweging in de vaak rustgevende natuur, waardoor je beter in staat zal zijn te luisteren naar wat er bij je leeft. Ook is er bij het wandelend coachen geen direct oogcontact met de coach. Dit ervaren deelnemers vaak als prettig. Het kan zijn dat je daardoor gemakkelijker uitdrukking geeft aan thema's die gevoelig liggen.

Creatieve Expressie
Deze werkvorm doet een beroep op jouw gevoel en onbewuste 'weten'. 
I-Opener hanteert fotografie, schilderen en schrijven en de natuur als hulpmiddel.

Zelfreflectie
Je leert kritisch, echter zonder oordeel, te kijken naar jouw eigen rol en de effecten daarvan op jouw (werk) omgeving.

Welke vorm we inzetten is afhankelijk van jouw voorkeur en de afstemming in het moment.