I-Opener ~ Outplacement, Bezinning en (Loopbaan) Coachingreizen Portugal

Financiële tips en vergoedingen

 

Met een coachingstraject investeer je in jezelf of in jouw personeel

1. Werknemers kunnen bij hun werkgever informeren of zij het traject via de werkgever vergoed
    kunnen krijgen.

2. Ondernemers en ZZP-ers kunnen het opvoeren als beroeps- / professionaliseringskosten. 

3. Particulieren kunnen de kosten opvoeren bij de Belastingaangifte als scholings/-ontwikkelingskosten. 


Denk hierbij aan budgetten op o.a. het gebied van:

 • Ontslagvergoeding
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Outplacementbudget in kader van Sociaal Plan
 • Transitievergoeding Van Werk naar Werk-trajecten
 • Individueel Loopbaanbudget voor ambtenaren
 • Persoonlijk Ontwikkel Plan
 • Preventie Ziekteverzuim
 • Re-integratie
 • Mobiliteitsregelingen
 • Opleiding- en scholing
 • Leeftijdsbewust Personeelsbeleid
 • 3-jaarlijks recht op loopbaanscan bij overheidsinstellingen
 • Persoonlijk Opleidingsbudget volgens uw CAO
   

Informeer bij jouw Leidinggevende, Personeelsmedewerker of bij de Afdeling Mobiliteit
en bespreek de mogelijkheden.

 

 

terug naar Outplacement-trajecten & Loopbaanbegeleiding