I-Opener ~ Outplacement, Bezinning en (Loopbaan) Coachingreizen Portugal

Voor wie?


Voor managers, werknemers, carriereswitchers en zelfstandig ondernemers

Individuele Outplacement Begeleiding

Voor ontslagenen die zich willen orienteren op nieuwe koers of baan.

Loopbaanontwikkeling

Voor werkenden die bewust kiezen voor Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling.


Zinvol, Effectief en Plezierig WERKEN en LEVEN!

I-Opener

 

 

 Werkgevers, die ontslagen personeel helpen naar nieuw perspectief
  en die investeren in een Sociaal Mobiliteitsplan bij ontslag of
  boventalligheid. 9 van de 10 werknemers die hier gebruik van maken    
 denken sneller weer in toekomstmogelijkheden, na verlies van hun baan.

 

I-Opener

 

 30-ers, die zowel in werk als privé veel 'ballen in de lucht houden'
 
en zich afvragen wat ze zelf écht willen; zelfanalyse en richting bepalen

 

I-Opener

 

45-plussers, die na ontslag of onvrede 
  een nieuwe loopbaankeuze willen maken; in loondienst of zelfstandig.

 

I-Opener

 

 60- ers die hun loopbaan of onderneming afbouwen
  
en met plezier zinvol actief willen blijven

 

>  Zie hier de 3 meest gekozen trajecten voor Outplacement, Loopbaanbegeleiding en Bezinning

>  Info Portugal Coachingsreis

>  Financiële tips en vergoedingen 

 

terug naar HOME

terug naar Jolanda Boomsma