I-Opener - Outplacement en Loopbaanontwikkeling met coaching in buitenland
I-Opener Loopbaanontwikkeling, Outplacement en Coaching in Nederland en Portugal
Noloc

Nieuws » 02.07.2019 Financiële tips en vergoedingen voor loopbaanontwikkeling, burn-out preventie en outplacement-trajecten

Financiële tips en vergoedingen voor Loopbaanontwikkeling en Outplacementtrajecten 

Coaching in het kader van Professionele  Groei, Loopbaanontwikkeling en Outplacement kan ervaren worden als een cadeau. Het is een investering in jezelf.  Vele organisaties en bedrijven stellen hiervoor, vanuit de CAO,  diverse budgetten beschikbaar.  
 

Budgetten / vergoedingen Loopbaancoaching en Professionele Ontwikkeling

 • Persoonlijk Opleidingsbudget volgens cao
 • Persoonlijk Ontwikkel Plan
 • Preventie Ziekteverzuim
 • Re-integratie
 • Mobiliteitsregelingen
 • Opleiding en scholing
 • Leeftijdsbewust Personeelsbeleid
 • 3-jaarlijks recht op loopbaanscan (overheidsinstellingen)
 • Individueel loopbaanbudget voor ambtenaren

Informeer hiernaar bij je leidinggevende.
 

Coaching voor ondernemers fiscaal aftrekbaar

Ben je ondernemer of zzp’er? Dan kun je de kosten van een coachingstraject opvoeren als beroeps- en professionaliseringskosten. Daarmee is het aftrekbaar van de winst van de onderneming: fiscaal erg aantrekkelijk dus.
 

Financiële tips en vergoedingen bij Ontslag en Outplacement

Om op een gezonde manier nieuw werk te vinden dat bij je past, zijn er diverse financiële afspraken die ingezet kunnen worden voor loopbaancoaching voor professionals. Denk aan: 

 

 • Ontslagvergoeding
 • Afspraken a.d.h.v. Vaststellingsovereenkomst
 • Outplacementbudget in kader van Sociaal Plan
 • Transitievergoeding
 • Van Werk naar Werk-trajecten

Informeer bij je leidinggevende, de HR-medewerker of bij de afdeling Mobiliteit naar de mogelijkheden.


Je kunt me bereiken op:
0031 (0) 6 212 83 585