I-Opener - Outplacement en Loopbaanontwikkeling met coaching in buitenland
I-Opener Loopbaanontwikkeling, Outplacement en Coaching in Nederland en Portugal
Noloc

Duurzaam werkgeverschap


‘Ik maak me zorgen om een werknemer’

'Ik twijfel of ik nog op de goeie plek zit' 


Als werkgever zie je het soms eerder dan de werknemer zelf. Een rol of functie die niet meer past. Veranderingen in gedrag en betrokkenheid. Hij/zij wordt minder zichtbaar, trekt zich terug of is juist opstandig en vooral kritisch naar de omgeving. Het werkplezier neemt af, verzuim neemt toe. Ook terugkerende conflicten kunnen een signaal zijn van onvrede op de werkvloer.

Wanneer de balans verstoord is, kan zich dat uiten in lichamelijke problemen: verminderde draagkracht, hoofdpijn, spanningsklachten en vermoeidheid. Ook psychische klachten zoals onzekerheid, faalangst en concentratieproblemen kunnen signalen zijn van onevenwichtigheid. 
 

Wederzijdse werktevredenheid

Voor de werkgevers die deze signalen opvangen en voor werknemers die niet lekker in hun werk zitten, ben ik er.
Onderzoekend, open en opbouwend kunnen we samen werken, in een individueel traject, aan wederzijdse werktevredenheid. Denk bijvoorbeeld aan:

 

 • Zin-in-je-werk-gesprekken  
 • Werken aan een gezonde balans werk en privé (voorkomen verzuim)
 • Begeleiding bij burn-out en re-integratie naar een gezonde terugkeer op de werkvloer.
 • Werken aan nieuw perspectief bij vaststellingsovereenkomst en/of outplacement
 • Oog voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerker

 

Erkenning van de werknemer(s)

Als werkgevers en werknemers écht oog hebben voor elkaars ambitie en doelen, en die ook van elkaar kennen, zijn een gezonde samenwerking, minder verzuim en positieve resultaten veelal het effect. Voor iedere medewerker kan een coachingstraject daarom een waardevolle investering zijn, met als resultaat dat hij of zij:
 

 • Met plezier en op een natuurlijke wijze zijn volle potentie in kan (blijven) zetten 
 • Investeert in persoonlijke en professionele ontwikkeling, om kundig en gemotiveerd te bijven
 • Mee kan bewegen en mogelijkheden ziet in een veranderende organisatie en wereld
  of
 • in het geval van outplacement (boventalligheid, ontslag of vaststellingsovereenkomst)
  een nieuw perspectief vindt en op een goeie manier de tijd bij het bedrijf afsluit

 

Focus op wat aandacht vraagt 

Elk individueel coachingstraject stem ik in een intakegesprek met jou persoonlijk af. In dit gesprek halen we boven water wat werkelijk aandacht vraagt. Eventueel organiseren we ook een drie-gesprek; werknemer - werkgever - en ik. Hierbij is het belangrijk dat het duidelijk is waarom we een coachingstraject ingaan en wat de wederzijdse intenties zijn. Met ieder een eigen verantwoordelijkheid creëren we in die driehoek werknemer, werkgever en coach een kans voor een werkvloer waarop jij gedijt.

 

Voor wie werkt I-Opener? 

Inmiddels werk ik ruim 18 jaar in opdracht of op verzoek van zelfstandig ondernemers en medewerkers uit diverse branches, o.a. onderwijs, financiële en juridische dienstverlening,  logistiek, arbodiensten, gezondheidszorg, horeca, coaching- en training, theater-, film - en mediawereld,  adviesdiensten en sociaal domein.

O.a. voor de volgende bedrijven en organisaties, verzorg(de) ik trajecten verzorgen:

Accenture B.V.

Alliance Healthcare

Delta Loyd / Nationale Nederlanden

Enexis B.V. Zwolle

Gemeente Dordrecht 

Gemeente Meppel

Gemeente Skarsterlan

Gemeente Steenwijkerland

GGZ Friesland

Het Groene Lyceum Eelde

Joyce House

Landstede Zwolle

Nassau College Assen

Noorderpoort Groningen

Hitachi

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden

Innovatie-Atelier Varela-Put

Medprevent Lippenhuizen

Milieu Advies Dienst Leeuwarden

Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag

Nederlandse Publieke Omroep  (AVROTROS - NTR)

NHL Hogeschool Leeuwarden

NS-Reizigers Zwolle

NS-Reizigers Enschede

Palet Leeuwarden

Piter Jelles College Friesland

Politie Friesland

Provincie Friesland

RAI Amsterdam

Randstad HR Solutions

RENN4 Buitenpost

Shoeby Fashion

Sodexo Catering

Stichting Palludara Onderwijs

Stichting Roobol Buitenpost

Ubbo Emmius Stadskanaal

UWV- Leeuwarden

Vodafoon Ziggo

Wooncooperatie Elkien Friesland

Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen


Je kunt me bereiken op:
0031 (0) 6 212 83 585