I-Opener - Outplacement en Loopbaanontwikkeling met coaching in buitenland
I-Opener Loopbaanontwikkeling, Outplacement en Coaching in het buitenland

Duurzaam werkgeverschap

‘Ik maak me zorgen om een werknemer.’ Als werkgever zie je het soms eerder dan de werknemer zelf.

Een reorganisatie. Een rol of functie die niet meer past bij de werknemer. Veranderingen in gedrag en betrokkenheid. Voor de werkgever die oog heeft voor zijn personeel, coacht I-Opener individuele medewerkers. Denk aan:

 • Burnout- en verzuimpreventie
 • Begeleiding bij vaststellingsovereenkomst en/of outplacement
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerker

Voorkom uitval

Wanneer de balans verstoord is, kan zich dat uiten in lichamelijke problemen: verminderde draagkracht, hoofdpijn, spanningsklachten en vermoeidheid. Ook psychische klachten zoals onzekerheid, faalangst en concentratieproblemen kunnen signalen zijn van onevenwichtigheid.

Erkenning van de werknemer(s)

Voor iedere medewerker kan coaching interessant zijn, met als resultaat dat hij of zij:

 • Met plezier en op een natuurlijke wijze zijn volle potentie in kan zetten 
 • Investeert in professionele ontwikkeling 
 • Mee kan bewegen in een veranderende organisatie
 • Of, in het geval van ontslag of vaststellingsovereenkomst en outplacement,
  een nieuw perspectief vindt en op een positieve manier de tijd bij het bedrijf afsluit

Als de ambitie van een organisatie en haar werknemers samenvallen, is een gezonde samenwerking, minder verzuim en positieve resultaten veelal het effect.

Doelgerichte coaching

Elk individueel coachingstraject wordt afgestemd in overleg met de medewerker. In een intakegesprek worden de belangrijkste doelen vastgesteld. Onderdeel van het traject is een coachingsweek in Portugal. Hier wordt de coaching geïntensiveerd.

Wat zijn de kosten voor het coachen in Portugal?

De trajecten van I-Opener zijn marktconform de coachingstrajecten in Nederland. De budgetten voor outplacement, ontslag, vaststellingsovereenkomst, transitie en verzuimpreventie zijn vaak toereikend om een (individeel) traject te bekostigen. Na de intake verzorg ik een offerte op maat. Doordat de trajecten persoonlijker en intensiever zijn, leveren ze in kortere tijd meer resultaat op.

Opdrachtgevers

Ik werkte de afgelopen 16  jaar voor en in opdracht van:

Zelfstandig ondernemers en medewerkers uit diverse branches, o.a. onderwijs, financiële en juridische dienstverlening,  arbodiensten, gezondheidszorg, horeca, coaching- en training, theater-, film - en mediawereld,  adviesdiensten,
sociaal domein e.a.
 

 • Accenture B.V.
 • Alliance Healthcare
 • Enexis B.V. Zwolle
 • Gemeente Dordrecht 
 • Gemeente Meppel
 • Gemeente Skarsterlan
 • Gemeente Steenwijkerland
 • GGZ Friesland
 • Het Groene Lyceum Eelde
 • Joyce House
 • Landstede Zwolle
 • Nassau College Assen
 • Noorderpoort Groningen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden
 • Innovatie-Atelier Varela-Put
 • Medprevent Lippenhuizen
 • Milieu Advies Dienst Leeuwarden
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag
 • Nederlandse Publieke Omroep  (AVROTROS - NTR)
 • NHL Hogeschool Leeuwarden
 • NS-Reizigers Zwolle
 • NS-Reizigers Enschede
 • Palet Leeuwarden
 • Piter Jelles College Friesland
 • Politie Friesland
 • Provincie Friesland
 • RAI Amsterdam
 • Randstad HR Solutions
 • RENN4 Buitenpost
 • Shoeby Fashion
 • Sodexo Catering
 • Stichting Palludara Onderwijs
 • Stichting Roobol Buitenpost
 • UWV- Leeuwarden
 • Vodafoon Ziggo
 • Wooncooperatie Elkien Friesland
 • Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen


Je kunt me bereiken op:
0031 (0) 6 212 83 585