I-Opener - Outplacement en Loopbaanontwikkeling met coaching in buitenland
I-Opener Loopbaanontwikkeling, Outplacement en Coaching in Nederland en Portugal
Noloc


Zininjewerkgesprekken 

wederzijdse werktevredenheid

 

 

Wat is het?

Zininjewerkgesprekken gaan over jouw tevredenheid met je werk én die van je werkgever met jouw bijdrage aan de organisatiedoelen. In een reeks van vijf gesprekken werken we aan wederzijdse werktevredenheid. Allebei (weer) blij, dat is het doel. 

 

Het positieve ontwikkelingsgesprek

Mensen veranderen, organisaties veranderen. En dat is maar goed ook. Zonder verandering staan we stil. Soms vraagt verandering van de organisatie een beweging van jou als werknemer. En andersom is het ook zo, als jij verandert, kan het zijn dat je plek in de organisatie niet meer als de jouwe voelt. Hoe kom je bij elkaar in verandering, hoe trek je samen op als werknemer en werkgever? Hoe beweeg je jouw persoonlijke ambities en die van je werkgever naar het punt waar jij optimaal je talenten inzet en de werkgever ervaart dat je bijdraagt aan de ambities van de organisatie? Daarover gaan de zininjewerkgesprekken. 

 

Zininjewerkgesprekken zijn er voor jou en je werkgever

 • als je onvrede of twijfel voelt over je werk en je plek in de organisatie, maar het moeilijk vindt om daarover te beginnen
 • als jij denkt dat er nog een ander talent in je schuilt waarmee je voor je werkgever betekenisvol(ler) kunt zijn dan binnen de huidige rol die je hebt
 • als je je niet gehoord en gezien voelt op je werk
 • als jij de organisatie waar je voor werkt ziet veranderen en je afvraagt of je er nog wel past
   
 • als je werkgever in jou nog andere talenten ziet die hij/zij graag voor de organisatie zou willen inzetten
 • als je werkgever opmerkt dat jij je niet meer gewaardeerd voelt en ziet dat jij het gesprek daarover moeilijk vindt
 • als je werkgever nieuwe organisatiedoelen heeft waar jouw functie in de huidige vorm minder goed in past, maar jij met je kennis en je vaardigheden nog wel
   
 • als jij en je werkgever het samen willen hebben over hoe jij je kunt ontwikkelen in relatie tot de organisatiedoelen
 • als jij en je werkgever het samen willen hebben over jouw rol en plek in een team
 • als de positieve vervanger van wat we eerder een functioneringsgesprek noemden

 

Wat gaan we doen?

We starten altijd met een kennismaking tussen jou, je werkgever en mij. Het is een persoonlijke intake waarin we verkennen hoe we gaan werken aan wederzijdse werktevredenheid. Ik stuur jou en als het nodig is ook je werkgever vervolgens een voorbereidende opdracht per mail die focust op voldoening en motivatie in het werk. De reeks van vijf gesprekken met jou persoonlijk start daarna.
 

In de eerste twee gesprekken gaan we aan de slag met jouw energiegevers en je energievreters. Als je die (her)kent heb je belangrijke ingrediënten voor werktevredenheid in handen. Betekenisvol werk ligt altijd dicht bij datgene wat jou energie geeft. De andere kant is ook belangrijk om te kennen. 
 

Tijdens en na elk gesprek krijg je opdrachten die je helpen inzicht te krijgen in onder meer je waarden, je expertise, rol en verantwoordelijkheid, jouw ideale werkvloer, je inspiratiebronnen, je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Alles om inzicht te krijgen in de factoren die voor balans zorgen en (nieuwe) zin in je werk.
 

In het derde gesprek doen we een persoonlijkheidsanalyse met behulp van ALTI/MBTI. Je krijgt vooraf online een aantal vragen van me, in het gesprek daarna duiken we in je antwoorden om je persoonlijke sterktes goed te duiden. 
 

We werken uiteindelijk in vijf gesprekken toe naar persoonlijk inzicht in betekenisvol werken en een manier om dat inzicht  terug te koppelen aan je werkgever. Met de terugkoppeling sluiten we de reeks van vijf af. 

 

In welke vorm vinden de gesprekken plaats?

Bij de zininjewerkgesprekken leg ik de gespreksvorm niet van te voren vast. We doen wat passend is bij jou en je werkgever. Soms is tijd of de afstand de factor die de vorm van het gesprek bepaalt. Een gesprek kan op locatie bij je werkgever plaatsvinden (als social distancing mogelijk is). Het kan een telefoon- of skypegesprek zijn, we kunnen elkaar buiten je werklocatie ergens ontmoeten of we maken er een wandeling in de natuur van. We doen wat past bij jou, bij de opdracht en bij de tijd die we hebben.

 

Wat is je tijdsinvestering?

We trekken gemiddeld twee uur uit voor een zininjewerkgesprek. De ene keer hebben we wat meer tijd nodig dan de andere keer, wat zich aandient, moet voldoende ruimte krijgen. Je mag ervan uitgaan dat een zininjewerkgesprek nooit langer duurt dan tweeënhalf uur. Alles bij elkaar hebben we tien contacturen. De serie van vijf gesprekken ronden we af  binnen 2 maanden nadat we gestart zijn.

 

Wat mag je verwachten?

Na vijf gesprekken heb je jouw ambities en persoonlijke kracht goed in kaart. Je weet dan ook waar die matchen met de ambities van je werkgever. De werkgever ziet jou met je talenten en ambities, andersom zie jij de ambities en doelen van je werkgever. Door elkaar te zien, zijn jullie gezamenlijk in staat te werken aan werk en een werkplek waarin jij floreert aan de ene kant en betekenisvol bijdraagt aan de doelen van de organisatie aan de andere kant. Oog voor duurzaam werkgeverschap; jij tevreden, je werkgever tevreden.

 

Wat is je investering?

Het zininjewerkgesprek is onderdeel van een reeks van totaal 5 gesprekken. De investering voor de gehele reeks is 1190 euro (excl. BTW)

 

Zininjewerkgesprekken aanvragen
 

Ik investeer in mijn werk(nemer) en vraag 5 zininjewerkgesprekken aan
 

 


Je kunt me bereiken op:
0031 (0) 6 212 83 585